Settings

Language

Night Mode

SKILL

Smart City Enquête

Voor het vak Product Lab moesten we in Brussel een bepaalde enquête afleggen. Hierbij vonden we het probleem dat de websites die vooropgestelde enquêtes aanboden niet aan onze eisen voldeden. Aangezien ons thema, de bevolking, zo groot was in het aspect Smart City moesten we wel dit thema opdelen in verschillend subthema's.
Dit hebben we dan opgelost door simpel weg zelf een website te maken met onze gepersonaliseerde enquête op. Zo konden we makkelijk rond gaan in Brussel met onze telefoon om de enquêtes te laten invullen. Hierbij kon de gebruiker rap een thema kiezen of aanmaken en vragen op zijn maat krijgen.

Related Skills